Kontakt

Polityką dotyczącą plików cookie

Cookies

Bolsius używa plików cookie do optymalizacji działania witryny oraz śledzenia aktywności jej użytkowników. Plik cookie jest bezpiecznym, niewielkim plikiem, wysyłanym wraz ze stronami z tej witryny i przechowywany na twardym dysku komputera przez przeglądarkę użytkownika.

Przegląd plików cookie

Nasza witryna wysyła następujące pliki cookie:

Plik cookie

Okres przechowywania

Funkcja

Google Analytics

 

Maksymalnie 2 lata

Google Analytics jest internetowym narzędziem do analizy serwisów WWW, udostępnianym przez firmę Google. Te pliki cookie umożliwiają nam wgląd w wizyty użytkowników strony internetowej.

Google Analytics

Nasza strona internetowa używa plików cookie Google Analytics. Używamy tego serwisu w celu uzyskania raportów dotyczących korzystania z tej strony oraz identyfikacji wyjątkowo popularnych obszarów oferowanych w Internecie. Pozwala to na dostosowanie treści naszej witryny do potrzeb użytkowników. Google może udostępniać niniejsze informacje stronom trzecim w przypadku prawnego zobowiązania lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje na rzecz Google. Nie mamy na to wpływu. W miarę możliwości informacje te pozostają anonimowe, a adres IP użytkownika nie jest ujawniany. Nie wyrażamy zgody, aby firma Google wykorzystywała pozyskane informacje w innych serwisach Google.

Dane osobowe

Plików cookie można używać do określania, czy komputer użytkownika nawiązał już połączenie z jedną ze stron. Identyfikowane są tylko pliki cookie w komputerze użytkownika. Dane osobowe można przechowywać w plikach cookie po udzieleniu zgody przez użytkownika, na przykład, w celu uzyskania dostępu do zabezpieczonej hasłem funkcji online. Dzięki temu nie jest konieczne ponowne logowanie.

Media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski umożliwiające użytkownikom promowanie lub udostępnianie stron poprzez sieci mediów społecznościowych np. Facebook, Twitter, LinkedIn i Google+. Te przyciski mediów społecznościowych działają za pomocą kodów pochodzących z tych sieci. Pliki cookie są umieszczane poprzez te kody. Nie mamy na to wpływu. Prosimy zapoznać się z oświadczeniem prywatności tych sieci, w którym zamieszczono informacje dotyczące wykorzystywania danych (osobowych) przetwarzanych poprzez pliki cookie.

Ustawienia przeglądarki

Przeglądarkę można tak skonfigurować, aby pliki cookie nie były umieszczane podczas odwiedzania przez użytkownika naszej strony internetowej. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Więcej informacji na temat tych ustawień zamieszczono w niniejszej instrukcji i/lub w funkcji 'Pomoc' przeglądarki.